Parafia Świętej Rodziny
I Komunia Święta '2021

 

We wszystkie weekendy maja i czerwca odbywają się uroczystości pierwszokomunijne. Gości przybywających na Pierwszą Komunię prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa (limit osób, maseczki, dystans).

Spowiedź dla kolejnych grup odbywa się w piątek poprzedzający Pierwszą Komunię od godziny 18.40. Bardzo prosimy o punktualność.

Dzieci i rodziców zapraszamy na msze święte Białego Tygodnia: w niedzielę o godzinie 11, w dni powszednie o godzinie 17.30.

Bardzo prosimy rodziców i dzieci o:

 • uzupełnienie ewentualnych nieobecności na spotkaniach miesięcznych,

 • dostarczenie brakujących metryk chrztu i wpłat składki.

Wszelkie zapytania w kwestiach organizacyjnych prosimy kierować do ks. Ireneusza.

 

TERMINY UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Ze względu na sytuację epidemiczną Pierwsze Komunie Święte w Parafii Świętej Rodziny będą się odbywały w grupach czteroosobowych we wszystkie soboty i niedziele maja i czerwca:

• w soboty o godzinie 10.00 (grupy nr 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25),

• w soboty o godzinie 12.00 (grupy nr 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26),

• w soboty o godzinie 14.00 (grupy nr 28, 29),

• w niedziele o godzinie 14.00 (grupy nr 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27).

Każde dziecko będzie mogło zaprosić 10 osób (włączając w to rodziców). Osoby uczestniczące w uroczystości pierwszokomunijnej są zobowiązane do przestrzegania przepisów sanitarnych (maseczka na ustach i nosie, dezynfekcja dłoni, odpowiedni dystans).

Jeśli do czasu Pierwszej Komunii zmienią się zasady obostrzeń, limit osób również będzie mógł być zmieniony.

 

Poniżej znajdują się informacje o wolnych miejscach w poszczególnych grupach. Są one aktualizowane każdego dnia zapisów wieczorem.

(Stan z 22.02.2021, godz. 9.00)

 

WOLNE TERMINY W MAJU - zapisy zakończone

Numer grupy Data Godzina Ilość wolnych miejsc
1 1.05 10.00 brak
2 1.05 12.00 brak
3 2.05 14.00 brak
4 8.05 10.00 brak
5 8.05 12.00 brak
6 9.05 14.00 brak
7 15.05 10.00 brak
8 15.05 12.00 brak
9 16.05 14.00 brak
10 22.05 10.00 brak
11 22.05 12.00 brak
12 23.05 14.00 brak
13 29.05 10.00 brak
14 29.05 12.00 brak
15 30.05 14.00 brak
29 29.05 14.00 brak

WOLNE TERMINY W CZERWCU - zapisy zakończone

Numer grupy Data Godzina Ilość wolnych miejsc
16 5.06 10.00 brak
17 5.06 12.00 brak
18 6.06 14.00 brak
19 12.06 10.00 brak
20 12.06 12.00 brak
21 13.06 14.00 brak
22 19.06 10.00 brak
23 19.06 12.00 brak
28 19.06 14.00 brak
24 20.06 14.00 brak
25 26.06 10.00 brak
26 26.06 12.00 brak
27 27.06 14.00 brak
28 19.06 14.00 brak

 

ZAPISY NA PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

 • Duszpasterzem odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości komunijnej jest ks. Ireneusz Węgrzyn.

 • Dzieci będą zapisywane przez rodziców w dniach 18-31 stycznia 2021 r. w kancelarii parafialnej. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-11.00 oraz 16.00-17.30.

 • Podczas zapisu rodzice ustalą z księdzem Ireneuszem termin Pierwszej Komunii Świętej (numer grupy). Sugestie rodziców będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc (nie możemy przekroczyć limitu czterech dzieci podczas jednej uroczystości). Sugerujemy, by dzieci z jednej klasy, które się znają i przyjaźnią, były zapisywane do tej samej grupy.

 • Podczas zapisu dziecko i rodzice otrzymają teczkę z pakietem materiałów przygotowujących do Komunii, śpiewnik komunijny oraz wszystkie potrzebne informacje na piśmie.

 • Podczas zapisu rodzice składają pisemną zgodę na przechowywanie danych osobowych dziecka w zakresie potrzebnym do przygotowania do Pierwszej Komunii.

 • W przypadku niemożności przyjścia osobiście do kancelarii parafialnej (np. z powodu kwarantanny), prosimy o kontakt telefoniczny (42-2592460) lub mailowy (ireneusz@swietarodzina.eu).

 

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII

Przygotowanie do uroczystości komunijnej odbywa się wielopłaszczyznowo:

 • w kościele - msze święte i comiesięczne spotkania formacyjne dla dzieci i rodziców,

 • w szkole - katecheza,

 • w domu - raz w miesiącu rozmowa rodziców z dzieckiem na tematy religijne w oparciu o załączone materiały; przygotowanie dekoracji domu na przyjście Pana Jezusa,

 • w Internecie - pięć filmów nagranych przez ks. Ireneusza i p. organistkę dostępnych na stronie internetowej parafii - www.swietarodzina.eu.

 

FILMY DO OBEJRZENIA W DOMU (Z RODZICAMI)

1) Postawy i gesty podczas mszy świętej - https://youtu.be/2nT6GCWfXio

2) Co jest potrzebne do mszy świętej? - https://youtu.be/hfOTq5SPoi8

3) Jak przyjmować Komunię Świętą? - https://youtu.be/3gAw6VULcWQ

4) Śpiewy podczas Pierwszej Komunii - https://youtu.be/GiIz8y_VKA4

5) Pierwsza spowiedź - https://youtu.be/BaUQ6S_Hzu8

 

SPOTKANIA DLA DZIECI I RODZICÓW W KOŚCIELE

I. Terminy spotkań:

 • Grupy 1-5, 29 - 6 lutego, godz. 9.00, 13 marca, godz. 9.00, 10 kwietnia, godz. 9.00,

 • Grupy 6-9 - 6 lutego, godz. 10.30, 13 marca, godz. 10.30, 10 kwietnia, godz. 10.30,

 • Grupy 10-14 - 6 lutego, godz. 12.00, 13 marca, godz. 12.00, 10 kwietnia, godz. 12.00,

 • Grupy 15-18 - 20 lutego, godz. 9.00, 20 marca, godz. 9.00, 17 kwietnia, godz. 9.00,

 • Grupy 19-23 - 20 lutego, godz. 10.30, 20 marca, godz. 10.30, 17 kwietnia, godz. 10.30,

 • Grupy 24-28 - 20 lutego, godz. 12.00, 20 marca, godz. 12.00, 17 kwietnia, godz. 12.00.

II. Spotkania będą trwały około jednej godziny i będą składały się z trzech części:

 • modlitwa (w tym poświęcenie dewocjonaliów),

 • formacja (przede wszystkim praktyczna nauka spowiedzi i przystępowania do Komunii),

 • sprawy organizacyjne (metryki chrztu, wpłaty, ustalenia dotyczące przebiegu uroczystości).

III. Ze względów bezpieczeństwa spotkania będą się odbywały w kościele (możliwość większych odstępów między dziećmi). W chłodniejszych miesiącach prosimy o ubranie dzieci dość ciepło.

IV. Obecność dzieci i jednego z rodziców jest obowiązkowa. Prosimy o punktualność.

V. Usprawiedliwioną nieobecność dziecka na spotkaniu (np. z powodu choroby) należy uzupełnić w ciągu miesiąca, przychodząc do kancelarii parafialnej na dyżur ks. Ireneusza - w środy i piątki w godzinach 10.00-11.00 i 16.00-17.30.

 

TERMINARZ POŚWIĘCEŃ

 • w lutym - poświęcenie świec (kupują rodzice - można też przynieść świecę od chrztu),

 • w marcu - poświęcenie i wręczenie książeczek do nabożeństwa (kupuje parafia),

 • w kwietniu - poświęcenie różańców, medalików, krzyżyków itp. (kupują rodzice),

 • w Białym Tygodniu - poświęcenie pamiątek i prezentów komunijnych.

 

METRYKA CHRZTU I WPŁATA SKŁADKI

 • Jeśli dziecko było ochrzczone w Parafii Świętej Rodziny, prosimy o zgłoszenie tego przy zapisie i podanie roku, w którym chrzest się odbył.

 • Jeśli dziecko było ochrzczone poza Parafią Świętej Rodziny, należy dostarczyć do ks. Ireneusza metrykę chrztu z parafii, gdzie chrzest się odbył. Termin - do końca marca.

 • Jeśli dziecko jest jeszcze nieochrzczone, należy to jak najszybciej indywidualnie zgłosić ks. Ireneuszowi.

 • Do końca marca należy również dokonać wpłaty w wysokości 120 zł na pokrycie kosztów związanych z Pierwszą Komunią (materiały, książeczka do nabożeństwa, dekoracje kościoła, dar ołtarza, pamiątki Komunii).

 • Jeśli któraś z rodzin znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, prosimy to indywidualnie zgłosić ks. Ireneuszowi w celu zmniejszenia lub zwolnienia z wpłaty.

 

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE

 • Msze święte dla dzieci i rodziców są w naszej parafii odprawiane w każdą niedzielę o godzinie 11.00. Są one dostosowane do percepcji dziecka (kazanie, śpiewy, atmosfera), dlatego sugerujemy przychodzenie na tę właśnie godzinę.

 • Ze względów epidemicznych nie wszyscy mogą uczestniczyć we mszy świętej osobiście w kościele. Dlatego zachęcamy do oglądania transmisji mszy świętej o godzinie 11.00 - link do transmisji jest dostępny na stronie internetowej parafii - www.swietarodzina.eu.

 • Bardzo prosimy rodziców o regularne uczestniczenie w mszach świętych razem z dzieckiem (również online), a także - jeśli tylko to możliwe - przystępowanie do spowiedzi i Komunii Świętej, by w ten sposób własnym przykładem przygotować dziecko do uroczystości pierwszokomunijnej.

 

SPOWIEDŹ

 • Spowiedź dzieci i rodziców dla każdej z grup będzie w piątek poprzedzający Pierwszą Komunię o godzinie 18.45.

 • Prosimy rodziców o przeprowadzenie razem z dzieckiem pierwszego rachunku sumienia.

 • Na spowiedź należy przynieść świecę (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).

 

BIAŁY TYDZIEŃ

 • Po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy do codziennego uczestnictwa w mszy świętej od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30.

 • Podczas mszy świętej w piątek będą pobłogosławione wszystkie pamiątki i prezenty (zwłaszcza o charakterze religijnym).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rodzice sami decydują, w jakie stroje będą ubrane dzieci podczas Pierwszej Komunii. Prosimy tylko o zachowanie w tej kwestii umiaru.

 • Ponieważ Komunie będą się odbywały w małych grupach, nie będziemy zapraszać profesjonalnego fotografa. Zachęcamy jednak rodziców do wykonania pamiątkowej fotografii.

 • Jeśli któreś dzieci będą chciały podczas uroczystości śpiewać lub czytać, prosimy o poinformowanie o tym ks. Ireneusza.