Bierzmowanie 2019

Rozważanie dla młodzieży

- MIECZ SŁOWA.PDF

 

Informacje dla rodziców (przekazane na spotkaniu 12 marca 2019 r.)

- INFO_DLA_RODZICOW.PDF

 

Materiały dla kandydatów do bierzmowania

 - EGZAMIN.PDF

 - DEKALOG.PDF

 - PRZYKAZANIA KOŚCIELNE.PDF

 

Informacje dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum

 

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Parafii Świętej Rodziny prowadzi ksiądz Kazimierz Szmuc. Wszystkie pytania odnośnie bierzmowania należy kierować do niego po niedzielnych mszach świętych lub podczas dyżuru w kancelarii parafialnej (wtorki i czwartki).

2. Sakrament bierzmowania powinno się przyjmować we własnej parafii zamieszkania, ale od tego roku możliwe jest przyjęcie bierzmowania w wybranej parafii bez pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przygotowaniu do bierzmowania za zgodą rodziców potwierdzoną podpisem na "Karcie uczestnictwa".

4. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w trzech płaszczyznach:

 • katecheza szkolna - pod kierunkiem katechetów,
 • spotkania formacyjne - w grupach pod kierunkiem ks. Kazimierza jeden raz w miesiącu,
 • modlitwa i zaangażowanie w życie parafii - msze święte, nabożeństwa, rekolekcje, spowiedź, grupy parafialne, wolontariat itp.

5. Kandydaci do bierzmowania na pierwszym spotkaniu otrzymują "Niezbędnik kandydata do bierzmowania" - należy o niego dbać, by nie uległ zgubieniu bądź zniszczeniu.

6. Spotkania formacyjne odbywają się w terminach zapisanych w "Karcie uczestnictwa". Rozpoczynają się udziałem we mszy świętej o godzinie 18.00, następnie są kontynuowane w sali spotkań w domu parafialnym lub w kościele (zakończenie najpóźniej o godzinie 20.00). Każdorazowa nieobecność na spotkaniu musi być zgłoszona do ks. Kazimierza (692 46 36 75), usprawiedliwiona przez rodziców oraz uzupełniona przez indywidualne spotkanie w kancelarii parafialnej (ks. Kazimierz dyżuruje we wtorki i czwartki).

7. W okresie przygotowania do bierzmowania należy potwierdzać udział w niedzielnych mszach świętych i nabożeństwach okresowych. W tym celu należy zabierać ze sobą do kościoła "Niezbędnik" i po skończonej liturgii przychodzić do zakrystii po podpis (pieczątkę). Msze święte młodzieżowe odbywają się w Parafii Świętej Rodziny w każdą niedzielę o godzinie 19.30. Można też uczestniczyć w mszach świętych o innej godzinie lub w innym kościele. Wtedy również po skończonej liturgii należy poprosić księdza o potwierdzenie obecności. W przypadku choroby i związanej z nią nieobecności na mszy świętej, podpis w odpowiedniej rubryce składają rodzice z adnotacją "choroba". Kandydaci do bierzmowania są też proszeni o regularną spowiedź, by móc jak najpełniej uczestniczyć w Eucharystii.

8. Na "Karcie uczestnictwa" należy zdobyć podpis katechety potwierdzający uczestnictwo w katechizacji. Katecheta ma prawo przeprowadzić egzamin sprawdzający przygotowanie ucznia w zakresie szkolnego programu nauczania religii.

9. Każdy uczestnik przygotowania do sakramentu bierzmowania musi doręczyć metrykę chrztu. Odpis z "Księgi ochrzczonych" można otrzymać w kancelarii parafii, w której odbył się chrzest. Osoby, które były ochrzczone w Parafii Świętej Rodziny, mogą przynieść do kancelarii "Kartę uczestnictwa", by w niej bezpośrednio dokonać adnotacji o przyjętym chrzcie.

10. Do bierzmowania należy wybrać imię świętego patrona - szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na spotkaniach formacyjnych.

11. Podczas ceremonii bierzmowania każdemu bierzmowanemu musi towarzyszyć świadek. O pełnienie zaszczytnej funkcji świadka bierzmowania należy w pierwszej kolejności poprosić rodziców chrzestnych. Jeśli ich obecność na bierzmowaniu będzie niemożliwa, funkcję tę może pełnić inna osoba, która już przyjęła bierzmowanie. Rolę świadków bierzmowania mogą pełnić rodzice bierzmowanego. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na spotkaniach formacyjnych.

12. Każdy kandydat do bierzmowania musi przejść przez egzamin dopuszczający do przyjęcia sakramentu. Ksiądz Kazimierz podczas spotkań ustali z kandydatami taką formę egzaminu, by nie była ona dla nich zbytnio stresująca.

13. W odpowiedzi na propozycję byłego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego kandydaci do bierzmowania podczas spotkań będą zachęcani do złożenia przyrzeczeń abstynencji od narkotyków oraz do włączenia się w Ruch Czystych Serc.

14. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją sakramentu bierzmowania zbierana jest składka w wysokości 40 złotych (materiały dla kandydatów, kwiaty, dekoracje kościoła, dary ofiarne, dar ołtarza). Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnione z wpłaty, w tym celu należy zgłosić się indywidualnie do księdza Kazimierza.

15. W programie przygotowań do bierzmowania przewidziane jest jedno spotkanie duszpasterzy z rodzicami kandydatów. Zostało ono zaplanowane na wtorek 12 marca 2019 r. W przypadku niemożności przybycia na spotkanie prosimy o indywidualny kontakt z ks. Kazimierzem.


Ważne terminy

 • do końca października 2018 r. - możliwość zapisania się na listę uczestników,
 • 6 listopada 2018 r. - drugie spotkanie, Msza św. o 18.00,
 • do Bożego Narodzenia 2018 r. - zgłoszenie prośby o obniżenie składki przez osoby w trudnej sytuacji materialnej,
 • do 12 lutego 2019 r. - doręczenie metryki chrztu, podpis katechety, wybór imienia do bierzmowania, wybór świadka bierzmowania, wpłata składki,
 • 12 marca 2019 r., godz. 18.30 - spotkanie z rodzicami (w kościele),
 • do 6 kwietnia 2019 r. - doręczenie pracy zaliczeniowej,
 • dzień przed bierzmowaniem - spowiedź przed bierzmowaniem,
 • koniec kwietnia 2019 r. - bierzmowanie (dokładna data zostanie podana po wyznaczeniu terminu przez kurię biskupią).
   

 

Informacje dla kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII szkoły podstawowej

Od tego roku, decyzją Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia, przygotowanie do bierzmowania ma trwać 3 lata.

Kandydaci do bierzmowania z klas VIII spotykają się w II czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele, a po Mszy św. w sali parafialnej.

Kandydaci z klas VII analogicznie spotykają się w III czwartek miesiąca.

Wszyscy posiadają „Niezbędnik kandydata do bierzmowania”, lecz nie przychodzą po Mszy św. do zakrystii potwierdzać swój udział. Sami, zgodnie z sumieniem, podpisują indeks, jeśli uczestniczyli we Mszy św. Do „Niezbędnika” trzeba wpisać daty kolejnych niedziel i przypadających świąt nakazanych (25.XII, 1.I, 6.I, Boże Ciało, 15.VIII, 1. XI). Wpisy o uczestniczeniu we Mszy św., lub nieuczestniczeniu, nie mają wpływu na przystąpienie bo bierzmowania za 2 lub 3 lata. Mają służyć samemu kandydatowi. Stanowią odpowiedź na pytania:

 • Jakie jest moje podejście do obowiązków religijnych wynikających z przyjętego chrztu św.?
 • Jakie jest moje odniesienie do Pana Boga?
 • Czy jestem gotowy przystąpić do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej?

Ostateczny termin zapisu to koniec listopada. Osoby, które nie zdążą się zapisać w tym terminie, przystąpią do bierzmowania rok później, tak, by przygotowanie trwało 3 lata.

 

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ