Modlitwy do Świętej Rodziny
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże -
Święta Trójco Jedyny Boże -
Jezu, Zbawicielu świata -
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany -
Jezu, skarbie Świętej Rodziny -
Święta Maryjo, Królowo nieba - módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko -
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny -
Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa -
Święty Józefie, czysty mężu Maryi -
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny -
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się - bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny -
Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego -
Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego -
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa -
Święta Rodzino, radująca oczy Boże -
Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich -
Święta Rodzino, świątynio Boga -
Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego -
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi -
Święta Rodzino, uboga i pracowita -
Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty -
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia -
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców -
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda -
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu -
Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga -
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót -
Bądź nam łaskawa - prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała -
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata -
Bądź nam siłą w walkach i próbach -
Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia -
Bądź nam pociechą w niedoli -
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci -
Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu -
Bądź zawsze Opiekunką naszego zgromadzenia -
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych
Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.