Modlitwy do Świętej Rodziny
Poniższą modlitwę odmawia się na zwykłym różańcu.

Na początku Koronki:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu… Jak była na początku...

Na początku każdej dziesiątki:
Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach (10 razy):
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Na zakończenie:
Chwała Ojcu…