Wielki Post
Wielki Post

Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu Paschalnego Misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty.

(cyt. za Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego)


W okresie Wielkiego Postu Kościół proponuje wiernym pełnienie trzech praktyk pokutnych, którymi są:

  • modlitwa,

  • post,

  • jałmużna.

Modlitwa służy pogłębieniu osobistej więzi z Bogiem i jest fundamentem oraz przejawem żywej wiary. Podczas Wielkiego Postu szczególnie mocno zapraszamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach:

  • Droga Krzyżowa - w piątki o godz. 16.45 (dla dzieci) i 18.30 (dla dorosłych i młodzieży),

  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o godz. 17.15.

Post dobrze przeżyty polega na ofiarowaniu Bogu swoich wyrzeczeń. Podejmowaniu postu powinna zawsze towarzyszyć intencja zadośćuczynienia za grzechy swoje lub cudze. Post to nie tylko ograniczenie ilości spożywanych pokarmów, ale także wyrzekanie się innych przyjemności (taniec, alkohol, kino, głośna muzyka, gry komputerowe, Internet)

Jałmużna to niesienie drugiemu człowiekowi bezinteresownej pomocy. Pomoc ta może być materialna (wsparcie finansowe, zakupy, przedświąteczne porządki) lub duchowa (odwiedziny, uśmiech, dobre słowo).