Strona Parafii Świętej Rodziny
background

Bierzmowanie


Decyzją Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia, przygotowanie do bierzmowania ma trwać 3 lata. Kandydaci do bierzmowania z klas VIII spotykają się w II czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele, a po Mszy św. w sali parafialnej. Kandydaci z klas VII analogicznie spotykają się w III czwartek miesiąca. Pierwsze spotkanie wspólne dla klas VII i VIII w czwartek 14.10,2021 o godz. 18.00. Wszyscy posiadają „Niezbędnik kandydata do bierzmowania”, lecz nie przychodzą po Mszy św. do zakrystii potwierdzać swój udział. Sami, zgodnie z sumieniem, podpisują indeks, jeśli uczestniczyli we Mszy św. Do „Niezbędnika” trzeba wpisać daty kolejnych niedziel i przypadających świąt nakazanych (25.XII, 1.I, 6.I, Boże Ciało, 15.VIII, 1. XI). Wpisy o uczestniczeniu we Mszy św., lub nie uczestniczeniu, nie mają wpływu na przystąpienie bo bierzmowania za 2 lub 3 lata. Mają służyć samemu kandydatowi. Stanowią odpowiedź na pytania: Jakie jest moje podejście do obowiązków religijnych wynikających z przyjętego chrztu św.? Jakie jest moje odniesienie do Pana Boga? Czy jestem gotowy przystąpić do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej? Ostateczny termin zapisu to koniec listopada! Osoby, które nie zdążą się zapisać w tym terminie, przystąpią do bierzmowania rok później, tak, by przygotowanie trwało 3 lata.

Informacje dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców przekazane na pierwszym spotkaniu (informacje dla klas pierwszych ponadpodstawowych)

 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Parafii Świętej Rodziny prowadzi ksiądz Kazimierz Szmuc. Wszystkie pytania odnośnie bierzmowania należy kierować do niego po niedzielnych mszach świętych lub podczas dyżuru w kancelarii parafialnej (wtorki i czwartki). Informacje są też dostępne na stronie internetowej www.swietarodzina.eu w zakładce "Bierzmowanie ".
 • Sakrament bierzmowania powinno się przyjmować we własnej parafii zamieszkania, ale możliwe jest przyjęcie bierzmowania w wybranej parafii bez pisemnej zgody własnego proboszcza.
 • Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata i odbywa się na trzech płaszczyznach:
  • katecheza szkolna - pod kierunkiem katechetów,
  • spotkania formacyjne - w grupach pod kierunkiem ks. Kazimierza jeden raz w miesiącu (2 wtorek lub 2 czwartek miesiąca),
  • modlitwa i zaangażowanie w życie parafii - msze święte, nabożeństwa, rekolekcje, spowiedź, grupy parafialne, wolontariat itp.
 • Kandydaci do bierzmowania powinni sobie nabyć "Niezbędnik kandydata do bierzmowania" -należy go podpisać, o niego dbać, by nie uległ zgubieniu bądź zniszczeniu.
 • Spotkania formacyjne rozpoczynają się udziałem we mszy świętej o godzinie 18.00, następnie są kontynuowane w sali spotkań w domu parafialnym lub w kościele (zakończenie najpóźniej o godzinie 20.00). Każdorazowa nieobecność na spotkaniu musi być zgłoszona do ks. Kazimierza (692 46 36 75), usprawiedliwiona przez rodziców oraz uzupełniona przez spotkanie w kancelarii parafialnej (ks. Kazimierz dyżuruje we wtorki i czwartki).
 • W okresie przygotowania do bierzmowania należy potwierdzać udział w niedzielnych mszach świętych i nabożeństwach okresowych. W tym celu należy zabierać ze sobą do kościoła "Niezbędnik" i po skończonej liturgii przychodzić do zakrystii po podpis (pieczątkę). Msze święte młodzieżowe odbywają się w Parafii Świętej Rodziny w każdą niedzielę o godzinie 19.30. Można też uczestniczyć w mszach świętych o innej godzinie lub w innym kościele. Wtedy również po skończonej liturgii należy poprosić księdza o potwierdzenie obecności. W przypadku choroby i związanej z nią nieobecności na mszy świętej, podpis w odpowiedniej rubryce składają rodzice z adnotacją "choroba". Kandydaci do bierzmowania są też proszeni o regularną spowiedź, by móc jak najpełniej uczestniczyć w Eucharystii.
 • W " Niezbędniku" należy uzyskać podpis katechety potwierdzający uczestnictwo w katechizacji. Osoby, które zrezygnowały z katechizacji szkolnej automatycznie rezygnują z bierzmowania. Katecheta ma prawo przeprowadzić egzamin sprawdzający przygotowanie ucznia w zakresie szkolnego programu nauczania religii.
 • Każdy uczestnik przygotowania do sakramentu bierzmowania musi doręczyć metrykę chrztu. Odpis z "Księgi ochrzczonych" można otrzymać w kancelarii parafii, w której odbył się chrzest. Osoby, które były ochrzczone w Parafii Świętej Rodziny, mogą przynieść do kancelarii "Indeks ", by w nim bezpośrednio dokonać adnotacji o przyjętym chrzcie.
 • Do bierzmowania należy wybrać imię świętego patrona - szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na spotkaniach formacyjnych.
 • Podczas ceremonii bierzmowania każdemu bierzmowanemu musi towarzyszyć świadek. O pełnienie zaszczytnej funkcji świadka bierzmowania należy w pierwszej kolejności poprosić rodziców chrzestnych. Jeśli ich obecność na bierzmowaniu będzie niemożliwa, funkcję tę może pełnić inna osoba, która już przyjęła bierzmowanie i aktualnie może dostać rozgrzeszenie. Rolę świadków bierzmowania mogą pełnić rodzice bierzmowanego. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na spotkaniach formacyjnych.
 • Każdy kandydat do bierzmowania musi przejść przez egzamin dopuszczający do przyjęcia sakramentu. Ksiądz Kazimierz podczas spotkań ustali z kandydatami taką formę egzaminu, by nie była ona dla nich zbytnio stresująca.
 • Na pokrycie kosztów związanych z organizacją sakramentu bierzmowania zbierana jest składka w wysokości 50 złotych (materiały dla kandydatów, kwiaty, dekoracje kościoła, dary ofiarne, dar ołtarza). Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnione z wpłaty, w tym celu należy zgłosić się indywidualnie do księdza Kazimierza.
 • W programie przygotowań do bierzmowania przewidziane jest jedno spotkanie duszpasterzy z rodzicami kandydatów. Zostało ono zaplanowane na wtorek 8 lutego 2022 r. W przypadku niemożności przybycia na spotkanie prosimy o indywidualny kontakt z ks. Kazimierzem.

Ważne terminy

 • do końca października 2021 r. - możliwość zapisania się na listę uczestników,
 • 11 listopada 2021 r. - drugie spotkanie, Msza św. o 18.00
 • do Bożego Narodzenia 2021 r. - zgłoszenie prośby o obniżenie składki przez osoby w trudnej sytuacji materialnej,
 • do 8 lutego 2022 r. - doręczenie metryki chrztu, podpis katechety, wybór imienia do bierzmowania, wybór świadka bierzmowania, wpłata składki,
 • 10 marca 2022 r., godz 18.00 - spotkanie z rodzicami klas VII i VIII,
 • 12 kwietnia 2022 r., godz 18.00 - spotkanie dla klas I ponadpodstawowych,
 • 14 kwietnia 2022 r., godz 18.00 - odwołane spotkanie dla klas VII i VIII,
 • dzień przed bierzmowaniem - spowiedź przed bierzmowaniem,
 • koniec kwietnia 2022 r. - bierzmowanie (dokładna data zostanie podana po wyznaczeniu terminu przez kurię biskupią).

Przykazania kościelne

Informacje na temat przykazań kościelnych (kliknij w link).

Przykazania Boże

Informacje na temat przykazań Bożych (kliknij w link).

Egzamin

Informacje na temat egzaminu (kliknij w link).