Bierzmowanie 2021

Wiadomość od ks. Kazimierza

Ogłoszenie dla bierzmowanych 12.05.2021

Zapraszam wszystkich kandydatów do bierzmowania we wtorek 11 maja na 18.45 – obecność obowiązkowa. Będzie krótkie nabożeństwo pokutne przed spowiedzią, wręczenie kartek do bierzmowania i sakrament pokuty. Przypominam, że nie można przyjąć sakramentu bierzmowania bez spowiedzi.

Proszę przemyśleć wcześniej załączony rachunek sumienia.

W dniu bierzmowania przychodzimy do kaplicy nie później niż na 17.45.

 

Kandydatów do bierzmowania w następnych latach (klasy VII i VIII) zapraszam na spotkanie
w następny czwartek tj. 20 maja na godz. 18.00
 

ks. Kazimierz

 

ZAŁĄCZNIKI

1) Egzamin do bierzmowania,

2) Dekalog - drogowskazem w życiu,

3) Przykazania kościelne,

4) Rachunek sumienia.

 

 

Informacje dla kandydatów do bierzmowania przekazane na pierwszym spotkaniu

 

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Parafii Świętej Rodziny prowadzi ksiądz Kazimierz Szmuc. Wszystkie pytania odnośnie bierzmowania należy kierować do niego podczas dyżuru w kancelarii parafialnej (wtorki i czwartki).

2. Sakrament bierzmowania powinno się przyjmować we własnej parafii zamieszkania, ale możliwe jest również przyjęcie bierzmowania w wybranej parafii bez pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przygotowaniu do bierzmowania za zgodą rodziców potwierdzoną podpisem na "Karcie uczestnictwa".

4. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w trzech płaszczyznach:

 • katecheza szkolna - pod kierunkiem katechetów,

 • spotkania formacyjne - w grupach pod kierunkiem ks. Kazimierza jeden raz w miesiącu (klasy I szkół średnich i starsi - w drugi wtorek miesiąca, klasy VII i VIII - w drugi czwartek miesiąca),

 • modlitwa i zaangażowanie w życie parafii - msze święte, nabożeństwa, rekolekcje, spowiedź, grupy parafialne, wolontariat itp.

5. Kandydaci do bierzmowania na pierwszym spotkaniu otrzymują "Indeks bierzmowanych" - należy o niego dbać, by nie uległ zgubieniu bądź zniszczeniu. Najlepiej od razu podpisać z numerem telefonu, by zgubiony lub zostawiony w kościele mógł wrócić do właściciela.

6. Spotkania formacyjne odbywają się w terminach zapisanych w "Karcie uczestnictwa". Rozpoczynają się udziałem we mszy świętej o godzinie 18.00, następnie są kontynuowane w sali spotkań w domu parafialnym lub w kościele (zakończenie najpóźniej o godzinie 20.00). Każdorazowa nieobecność na spotkaniu musi być zgłoszona do ks. Kazimierza (692463675), usprawiedliwiona przez rodziców oraz uzupełniona przez indywidualne spotkanie w kancelarii parafialnej (ks. Kazimierz dyżuruje we wtorki i czwartki).

7. W okresie przygotowania do bierzmowania należy potwierdzać udział w niedzielnych mszach świętych i nabożeństwach okresowych. W tym celu należy zabierać ze sobą do kościoła "Dzienniczek" i po skończonej liturgii przychodzić do zakrystii po podpis (pieczątkę). Msze święte młodzieżowe odbywają się w Parafii Świętej Rodziny w każdą niedzielę o godzinie 19.30. Można też uczestniczyć w mszach świętych o innej godzinie lub w innym kościele. Wtedy również po skończonej liturgii należy poprosić księdza o potwierdzenie obecności. W przypadku choroby i związanej z nią nieobecności na mszy świętej, podpis w odpowiedniej rubryce składają rodzice z adnotacją "choroba". Kandydaci do bierzmowania są też proszeni o regularną spowiedź, by móc jak najpełniej uczestniczyć w Eucharystii.

8. W "Indeksie bierzmowanych" należy zdobyć podpis katechety potwierdzający uczestnictwo w katechizacji. Katecheta ma prawo przeprowadzić egzamin sprawdzający przygotowanie ucznia w zakresie szkolnego programu nauczania religii.

9. Każdy uczestnik przygotowania do sakramentu bierzmowania musi doręczyć metrykę chrztu. Odpis z "Księgi ochrzczonych" można otrzymać w kancelarii parafii, w której odbył się chrzest. Osoby, które były ochrzczone w Parafii Świętej Rodziny, mogą przynieść do kancelarii "Indeks bierzmowanych", by w nim bezpośrednio dokonać adnotacji o przyjętym chrzcie.

10. Do bierzmowania należy wybrać imię świętego patrona - szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na spotkaniach formacyjnych.

11. Podczas ceremonii bierzmowania każdemu bierzmowanemu musi towarzyszyć świadek. O pełnienie zaszczytnej funkcji świadka bierzmowania należy w pierwszej kolejności poprosić rodziców chrzestnych. Jeśli ich obecność na bierzmowaniu będzie niemożliwa, funkcję tę może pełnić inna osoba, która już przyjęła bierzmowanie. Rolę świadków bierzmowania mogą pełnić rodzice bierzmowanego. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na spotkaniach formacyjnych.

12. Każdy kandydat do bierzmowania musi przejść przez egzamin dopuszczający do przyjęcia sakramentu. Ksiądz Kazimierz podczas spotkań ustali z kandydatami taką formę egzaminu, by nie była ona dla nich zbytnio stresująca.

13. W odpowiedzi na propozycję byłego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego kandydaci do bierzmowania podczas spotkań będą zachęcani do złożenia przyrzeczeń abstynencji od narkotyków oraz do włączenia się w Ruch Czystych Serc.

14. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją sakramentu bierzmowania zbierana jest składka w wysokości 50 złotych (materiały dla kandydatów, kwiaty, dekoracje kościoła, dary ofiarne, dar ołtarza). Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnione z wpłaty, w tym celu należy zgłosić się indywidualnie do księdza Kazimierza.

15. W programie przygotowań do bierzmowania przewidziane jest jedno spotkanie duszpasterzy z rodzicami kandydatów. Zostało ono zaplanowane na drugi wtorek marca 2021 r. W przypadku niemożności przybycia na spotkanie prosimy o indywidualny kontakt z ks. Kazimierzem.


Ważne terminy

 • do końca października 2020 r. - możliwość zapisania się na listę uczestników,

 • 10/12 listopada 2020 r. - drugie spotkanie, msza św. o 18.00,

 • do Bożego Narodzenia 2020 r. - zgłoszenie prośby o obniżenie składki przez osoby w trudnej sytuacji materialnej,

 • do 9 lutego 2021 r. - doręczenie metryki chrztu, podpis katechety, wybór imienia do bierzmowania, wybór świadka bierzmowania, wpłata składki,

 • 9 marca 2021 r., godz. 18.30 - spotkanie z rodzicami (w kościele),

 • do 13 kwietnia 2021 r. - zdanie egzaminu,

 • dzień przed bierzmowaniem - spowiedź przed bierzmowaniem,

 • koniec kwietnia 2021 r. - bierzmowanie (dokładna data zostanie podana po wyznaczeniu terminu przez kurię biskupią).
   


INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ