Chrzest - Parafia Świętej Rodziny w Łodzi

Parafia Świętej Rodziny w Łodzi
Przejdź do treści

Chrzest

Kancelaria parafialna
Sakramentu chrztu udzielamy w niedziele podczas mszy świętej o godzinie 12.30. Wynika to z faktu, że chrzest jest uroczystym włączeniem dziecka we wspólnotę parafialną, która przyjmuje dziecko do swojego grona. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. zdrowotnych) chrzest może się odbyć poza niedzielą i poza mszą świętą.

Chrzest dziecka może się odbyć wyłącznie na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów.

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które ma być ochrzczone, proszeni są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej około miesiąca przed wybranym terminem chrztu. Należy przynieść ze sobą:
  • akt urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli jest to możliwe).

Dla dziecka należy kupić i przynieść na chrzest:
  • białą szatkę,
  • świecę.

Na chrzestnych należy wybrać jedną lub dwie osoby (jeśli dwie, to kobietę i mężczyznę), wierzących i praktykujących katolików. Chrzestni mieszkający poza Parafią Świętej Rodziny są proszeni o dostarczenie stosownego zaświadczenia z własnej kancelarii parafialnej.

W dniu chrztu prosimy o przybycie co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem ceremonii i zgłoszenie się do zakrystii.

Prosimy też rodziców i chrzestnych o odbycie spowiedzi.Osoby dorosłe, które nie przyjęły chrztu, a chciałyby to uczynić, prosimy o kontakt indywidualny z duszpasterzem.

Parafia Świętej Rodziny w Łodzi
94-047 Łódź, al. kard. Stefana Wyszyńskiego 41a
tel. 42-2592460

Projekt, wykonanie i administracja strony
ks. Ireneusz Węgrzyn

Wróć do spisu treści