Katechezy dla dorosłych


"Chodzi o problem wielkiej wagi, jakim jest katecheza dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego i to w jego pełni. Wspólnota chrześcijańska nie może prowadzić katechezy stałej z pominięciem bezpośredniego i wypróbowanego udziału dorosłych, zarówno tych, którzy w niej uczestniczą, jak i tych, którzy ją organizują. Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, która katecheza stara się zbadać i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni. Aby zaś katecheza mogła być tak skuteczna powinna być ciągła; będzie bowiem rzeczywiście daremna, jeśli zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego; choć bowiem, oczywiście w innej formie, niemniej niezbędna okazuje się dla dorosłych."

św. Jan Paweł II           

Terminy spotkań:

  • 4 października 2017 r., godz. 19.00 (po nabożeństwie różańcowym),

  • 18 października 2017 r., godz. 19.00 (po nabożeństwie różańcowym),

  • 8 listopada 2017 r., godz. 18.30,

  • 22 listopada 2017 r., godz. 18.30,

  • 29 listopada 2017 r., godz. 18.30,

  • 13 grudnia 2017 r., godz. 18.30,

  • 20 grudnia 2017 r., godz. 18.30.