Katechezy dla dorosłych


W czasie spotkań będzie podjęta egzegeza Ewangelii św. Marka. Zgodnie z teorią Ewangelia Marka powstała najwcześniej ze wszystkich czterech Ewangelii Nowego Testamentu.

Ireneusz z Lyonu utrzymywał, że Marek sporządził swoją Ewangelię po śmierci apostołów Piotra i Pawła. Według starożytnych prologów łacińskich do Ewangelii Marek napisał po śmierci Piotra w Italii.

Styl Markowy charakteryzuje się żywością i malowniczością z jednej strony oraz pewną nieporadnością i schematyzmem z drugiej. Marek nie jest doświadczonym ani utalentowanym pisarzem. Często przerywa płynny tok opisu w miejscu niezbyt odpowiednim z literackiego punktu widzenia i dodaje jakieś wtrącenie, które nie zawsze łączy się z opisywanym faktem bezpośrednio.

Głównym tematem księgi jest nadprzyrodzona mądrość i moc Jezusa, i jego władza nad szatanem. Mateusz ukazuje Jezusa przemawiającego, Marek natomiast - działającego. Bóg objawia się w słowach i czynach. Marek w swojej krótkiej Ewangelii opisuje 18 cudów Jezusa oraz zamieszcza 4 wzmianki o nich. Około 31% tekstu drugiej Ewangelii to opisy cudów Jezusa. Marek większą wagę przywiązuje do cudów, jak i znaczenia wiary, traktowanej jako warunek cudu.

W opisie cudów można zaobserwować następujący schemat:

  • zaistnienie problemu,

  • wydanie rozkazu przez Jezusa zaistniałemu problemowi (chorobie, niemocy bądź demonowi),

  • natychmiastowe uzdrowienie,

  • zdumienie się wszystkich obecnych nad dokonanym cudem i zadawanie pytania "Kim on jest?".

 

Serdecznie zapraszam na nasze zadumanie nad Ewangelią św. Marka.

ks. Marcin