Strona Parafii Świętej Rodziny
background

Aktualności


    27.11.2021
  • Dzisiejsza niedziela to pierwsza Niedziela Adwentu. Rozpoczyna ona nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów. Zadbajmy, aby czas przygotowania adwentowego rozpocząć od spowiedzi.