Błogosławiona Rodzina Ulmów - Parafia Świętej Rodziny w Łodzi

Parafia Świętej Rodziny w Łodzi
Przejdź do treści

Błogosławiona Rodzina Ulmów

Akcje specjalne
Uroczyste wprowadzenie relikwii
Uroczyste wprowadzenie do kaplicy Świętej Rodziny relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów nastąpi w dniu 9 września 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00. Zaproszenie do przewodniczenia uroczystości przyjął Ks. Kardynał Grzegorz Ryś.

Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w przygotowanie powyższej uroczystości (liturgia, śpiewy, dekoracje) prosimy o kontakt z ks. Ireneuszem.

Jak do tego doszło?
Pomysł, by w Parafii Świętej Rodziny otoczyć czcią Błogosławioną Rodzinę Ulmów zrodził się w marcu 2024 r., został przedstawiony na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a następnie przekazany przez ks. proboszcza ks. kard. Grzegorzowi Rysiowi. Ksiądz Kardynał od pierwszej chwili entuzjastycznie podszedł do tego projektu i sam zaangażował się w jego przeprowadzenie.
W dniu 5 czerwca - po konsultacji z Ks. Kardynałem Grzegorzem Rysiem i z Jego błogosławieństwem - wystosowaliśmy do Metropolity Przemyskiego, Ks. Abp. Adama Szala następującą prośbę, podpisaną przez Sekretarza Parafialnej Rady Duszpasterskiej p. Magdalenę Matusiak - Rojek oraz ks. proboszcza Ireneusza Węgrzyna:

Jego Ekscelencja
Ks. Abp ADAM SZAL
Metropolita Przemyski

W imieniu wspólnoty Parafii Świętej Rodziny w Łodzi, Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz księży posługujących w parafii pokornie proszę Księdza Arcybiskupa o przekazanie dla naszej parafii relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów.

Nasza parafia jest miejscem, gdzie od lat trwa żywy kult Świętej Rodziny. Zabytkowe figury Jezusa, Maryi i św. Józefa umieszczone w głównym ołtarzu są otoczone głęboką czcią wiernych. W każdy poniedziałek odbywa się w parafii nabożeństwo Nowenny do Świętej Rodziny z podziękowaniami i prośbami. Wiele rodzin doświadcza - czasem bardzo spektakularnych - łask przez przyczynę naszego Patrona.

Podczas jednego z comiesięcznych spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej powstał pomysł, by nasza wspólnota mogła cieszyć się stałą obecnością relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów.
Jeśli tak by się stało, w budowanym przez naszą wspólnotę kościele w bocznej nawie powstałby ołtarz ku czci Błogosławionych, a Parafia Świętej Rodziny mogłaby być na mapie Archidiecezji Łódzkiej miejscem Ich kultu.

Stąd nasza prośba do Waszej Ekscelencji o przekazanie relikwii.W dniu 18 czerwca 2024 r. w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Przemyślu z rąk Ks. Kanclerza Bartosza Rajnowskiego ks. proboszcz otrzymał relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów - Wiktorii i Józefa wraz z siedmiorgiem dzieci.
Co dalej?
  • W pierwszej kolejności - MODLITWA. Przez wstawiennictwo Błogosławionej Rodziny Ulmów będziemy modlić się w drugie poniedziałki miesiąca o godzinie 18.00 w ramach Nowenny do Świętej Rodziny. Comiesięczne nabożeństwa będą kończone błogosławieństwem Relikwiami. Wśród parafian rozpowszechnimy modlitwy za przyczyną Błogosławionych. Będziemy również uczyli się pieśni ku Ich czci.

  • Kolejną ważną kwestią będzie POZNANIE HISTORII ŻYCIA I BOHATERSKIEJ ŚMIERCI Błogosławionych. W biblioteczce parafialnej pojawią się publikacje książkowe na Ich temat. W ramach katechez parafialnych i szkolnych przekażemy dzieciom, młodzieży i dorosłym wiedzę o błogosławionych bohaterach.

  • W kaplicy podczas wakacji przygotujemy DEKORACJĘ, na której będą wyeksponowane i przedstawione do publicznej czci relikwie Błogosławionych. A w prawej nawie budowanego przez naszą wspólnotę kościoła powstanie w przyszłości OŁTARZ dedykowany Błogosławionym.

  • Jesienią zorganizujemy PIELGRZYMKĘ do Markowej - miejsca, gdzie żyli i bohatersko zginęli Błogosławieni Ulmowie.

  • W Adwencie zaprosimy parafian na REKOLEKCJE poświęcone Błogosławionym.


Kim byli Błogosławieni Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci?

MIŁOSIERNI SAMARYTANIE Z MARKOWEJ

Bł. Józef Ulma (2 marca 1900 – 24 marca 1944)

Był synem Marcina i Franciszki z domu Kluz. Jego rodzice mieli trzyhektarowe gospodarstwo, w którym pomagał od najwcześniejszych lat. Skończył czteroklasową szkołę powszechną, a w 1921 roku został powołany do odbycia służby wojskowej. W 1929 roku rozpoczął naukę w szkole rolniczej w Pilźnie, którą ukończył z bardzo dobrym wynikiem.
Założył pierwszą szkółkę drzew owocowych w Markowej i szybko zaczął utrzymywać się ze sprzedaży sadzonek. Prawdopodobnie to dzięki niemu pojawiły się szczepione jabłonie w tej okolicy. Prócz ogrodnictwa - Józef Ulma był propagatorem uprawy warzyw i owoców - zajmował się także pszczelarstwem i hodowlą jedwabników. Jego pomysłowość i zaangażowanie w tym zakresie zostały nagrodzone podczas Powiatowej Wystawy Rolniczej w Przeworsku, którą w 1933 roku zorganizowało Okręgowe Towarzystwo Rolnicze.
Był człowiekiem szerokich horyzontów: do dziś zachowała się część jego księgozbioru, opatrzona ekslibrisem „Biblioteka domowa – Józef Ulma”. Wśród książek można znaleźć m.in. „Podręcznik elektrotechniczny”, „Podręcznik fotografii”, „Wykorzystanie wiatru w gospodarce”, czy publikację poświęconą mieszkańcom Australii. Prenumerował „Wiedzę i Życie”, potrafił skonstruować maszynę introligatorską i przydomową elektrownię wiatrową, dzięki czemu jako pierwszy we wsi oświetlał dom prądem, a nie lampą naftową.
Największą pasją Józefa była fotografia. Początkowo korzystał z samodzielnie złożonego aparatu, z czasem zaczął używać profesjonalnego sprzętu, dzięki któremu dokumentował życie codzienne mieszkańców Markowej.
Był zapalonym społecznikiem. Działał w katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej, a następnie w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, gdzie pełnił funkcję bibliotekarza i Przewodniczącego Komisji Wychowania Rolniczego przy Zarządzie Powiatowym. Przez pewien czas był również kierownikiem Spółdzielni Mleczarskiej w Markowej.
Po ślubie z 12 lat młodszą Wiktorią i narodzinach kolejnych dzieci postanowił przenieść się z rodziną na wschodnie krańce województwa lwowskiego, gdzie parcelowano majątki ziemskie. W 1938 r. Ulmowie kupili 5 ha czarnoziemu w Wojsławicach nieopodal Sokala. Do przeprowadzki nie doszło jednak ze względu na wybuch wojny. We wrześniu 1939 r. Józef brał udział w wojnie obronnej.


Bł. Wiktoria Ulma z domu Niemczak (10 grudnia 1912 – 24 marca 1944)

Urodziła się jako trzynaste z czternaściorga dzieci Jana i Franciszki z Homów. Gdy miała sześć lat, zmarła jej matka, na rok przed ślubem osierocił ją ojciec. Podobnie jak Józef była zaangażowana społecznie. Grała w teatrze wiejskim i uczęszczała na kursy organizowane przez Uniwersytet Ludowy w Gaci.
W 1935 r. poślubiła Józefa, a na świat zaczęły przychodzić szybko kolejne dzieci: Stanisława (ur. 18 lipca 1936 r.), Barbara (ur. 6 października 1937 r.), Władysław (ur. 5 grudnia 1938 r.), Franciszek ( ur. 3 kwietnia 1940 r.), Antoni (ur. 6 czerwca 1941 r.) i Maria (ur. 16 września 1942 r.). W chwili śmierci była w zaawansowanej ciąży z siódmym dzieckiem, które pod wpływem tragicznej sytuacji zaczęła rodzić.


Zbrodnia w Markowej
Przed wybuchem II wojny światowej mieszkało na Podkarpaciu co najmniej 120 tysięcy Żydów. W samej niemal 4,5 tysięcznej Markowej mieszkało ok. 120 osób wyznania mojżeszowego. Ich domy nie tworzyły zwartego skupiska, ale były rozrzucone po całej wsi. Mieli też trzy domy modlitwy, a na większe święta wyjeżdżali do synagogi w Łańcucie. Markowscy Żydzi zajmowali się głównie handlem, jedynie kilka osób uprawiało ziemię.
Józef Ulma już przed wojną pozostawał w bardzo dobrych stosunkach z Żydami. Kilka rodzin żydowskich mieszkało z nim po sąsiedzku, z innymi handlował uprawianymi przez siebie warzywami.
Wojenny terror bardzo szybko zaczął zbierać swoje żniwo. 23 listopada 1939 r. wszedł w życie nakaz, by wszyscy Żydzi powyżej 10 roku życia nosili na ramionach opaski z gwiazdą Dawida. Wkrótce potem weszły kolejne obostrzenia: obowiązek pracy, zakaz korzystania ze środków transportu czy opuszczania bez zezwolenia miejsca zamieszkania. Żydów umieszczano w gettach lub kierowano do obozów pracy.
W 1941 r. Niemcy podjęli decyzję o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”, a los Żydów stał się dramatyczny. W obozach zagłady, wskutek rozstrzeliwań, w komorach gazowych i z wycieńczenia zginęło niemal 6 mln europejskich Żydów. Do końca 1942 r. funkcjonariusze Rzeszy Niemieckiej wymordowali prawie 1,3 mln Żydów z dystryktu warszawskiego, radomskiego, lubelskiego i krakowskiego, ponad pół miliona z dystryktu Galicja i ok. 130 tys. z Okręgu Białostockiego. Również w 1941 roku Niemcy, w odróżnieniu od sytuacji w okupowanych krajach na zachodzie Europy, wprowadzili na ziemiach polskich karę śmierci za jakąkolwiek pomoc Żydom. Z tego powodu zostało zamordowanych około tysiąca Polaków.
Trwająca od marca 1942 r. akcja „Reinhardt,” której celem było wymordowanie wszystkich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie oraz Okręgu Białostockim, zaczęła być realizowana w Łańcucie i jego okolicach na przełomie lipca i sierpnia 1942 roku. Niemcy wprowadzili zakaz przebywania Żydów na terenie Markowej i rozpoczęli wywózkę do obozu pracy w Pełkiniach, a następnie do obozu zagłady w Bełżcu.
Niektórzy z markowskich Żydów poprosili wówczas Ulmów o pomoc. Początkowo Józef pomagał im budować ziemianki na obrzeżach wsi. Wiemy o czteroosobowej rodzinie, zwanej Ryfkami, której pomógł zbudować schron w jarze niedaleko potoku. Nie był to jednak skuteczny sposób na przeżycie – niemieccy żandarmi wraz z granatowymi policjantami przeprowadzali doraźne poszukiwania Żydów: zarówno we wsi, jak i w okolicy.
13 grudnia 1942 r. Niemcy nakazali zorganizowanie akcji poszukiwawczej sołtysowi Markowej. Sołtys przed południem poinformował mieszkańców wsi o planowanej akcji, czym umożliwił ukrywającym lepsze zabezpieczenie kryjówek. Co najmniej 26-ciu, w większości przymuszonych, mieszkańców odszukało 25-ciu z około 54 ukrywających się Żydów. Pojmanych zamknięto w tzw. areszcie gminnym, znajdującym się przy głównym skrzyżowaniu we wsi. 14 grudnia 1942 r. wszyscy zostali rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką z Łańcuta. Mimo tej akcji w Markowej po grudniu 1942 r. nadal ukrywano 29 Żydów, z których 21 doczekało końca okupacji.
Ośmioro Żydów zostało zamordowanych wraz z rodziną Ulmów 24 marca 1944 roku.
Żydzi byli ukrywani w Markowej przez kilka rodzin, ale największą grupę w swoim domu przyjęli Ulmowie. Stało się to najprawdopodobniej w grudniu 1942 roku. Byli to znajomi Ulmów z Łańcuta: Saul Goldman z synami Baruchem, Mechelem, Joachimem i Mojżeszem oraz sąsiadki Ulmów z Markowej, a zarazem córki Chaima Goldmana – krewnego wspomnianego wyżej Saula: Gołda Grünfeld i Lea Didner. Ta ostatnia ukrywała się wraz z małą córeczką o imieniu Reszla.
Saul Goldman miał ok. 70 lat i handlował bydłem. Mieszkał w Łańcucie, ale był znany w Markowej, do której często przyjeżdżał w interesach. Z kolei rodzice Lei i Gołdy to Chaim i Estera Goldmanowie, którzy jako nieliczni Żydzi byli i rolnikami, i handlarzami, prowadzącymi sklepik w Markowej.
Wiemy, że Józef Ulma wraz z Goldmanami zajmował się garbowaniem skór, które sprzedawał, by zarobić na życie. Umożliwiało to położenie domu Ulmów na uboczu wsi. Ukrywający się Żydzi zapewne łożyli na swoje utrzymanie; nic jednak nie wskazuje na to, aby Ulmowie pomagali im w zamian za gratyfikację finansową. Nawet pod koniec okupacji Gołda Grünfeld dysponowała jeszcze złotymi precjozami, które przy jej zwłokach znaleźli niemieccy żandarmi.
Duże ilości jedzenia, które kupowała Wiktoria, zwracały jednak uwagę otoczenia i sugerowały, że w ich domu mieszkają nie tyko członkowie rodziny. Pozostaje zagadką, kto i kiedy doniósł Niemcom o ukrywających się Żydach. Prawdopodobnie był to Włodzimierz Leś – posterunkowy Polnische Polizei, czyli granatowy policjant z Łańcuta. Według ustaleń podziemia był on wyjątkowo gorliwym współpracownikiem niemieckich okupantów. Dokumenty sugerują również, że nim Goldmanowie zwrócili się o pomoc do Ulmów, to właśnie Leś za pieniądze pomagał im ukrywać się w Łańcucie, a później wypędził, zatrzymując jednocześnie ich majątek.
Nocą z 23 na 24 marca 1944 r. do Markowej przyjechało 5 żandarmów i od 4 do 6 granatowych policjantów. Grupą dowodził szef łańcuckiej żandarmerii, porucznik Eilert Dieken.
Podczas snu zastrzelono trójkę Żydów, wkrótce zastrzelono pozostałych. Przed dom wyprowadzono Józefa Ulmę oraz jego ciężarną żonę Wiktorię. Następnie po naradzie z podwładnymi Dieken rozkazał również rozstrzelać dzieci. W kilka chwil zamordowano 17 osób – w tym rodzące się dziecko.
Po zakończeniu masakry Niemcy przystąpili do grabieży gospodarstwa i przedmiotów należących do zamordowanych. Mieszkańców wsi przymuszono do pogrzebania zabitych. Zostały wykopane dwa doły – w jednym pochowano Ulmów, w drugim Żydów. Na koniec oprawcy urządzili libację na miejscu kaźni. W styczniu 1945 roku ciała rodziny Ulmów zostały ekshumowane i przeniesione na miejscowy cmentarz parafialny. Dwa lata później podjęto szczątki zamordowanych Żydów i pochowano je na cmentarzu w Jagielle wraz z ofiarami masakry z 14 grudnia 1942 r.

Jedynym żandarmem osądzonym za zbrodnię z Markowej był Josef Kokott. W wyniku procesu, który toczył się przed Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie w 1958 r., został skazany na karę śmierci, którą następnie zamieniono na dożywocie. Po zmianie przepisów kara zmniejszona do 25 lat pozbawienia wolności. Zmarł w bytomskim więzieniu w 1980 roku.
Policjant granatowy Włodzimierz Leś został natomiast osądzony i ukarany przez Polskie Państwo Podziemne. 11 września 1944 roku polskie podziemie wykonało na nim wyrok śmierci. Dowódca żandarmów, Eliert Dieken, został po wojnie policjantem w Esens w Dolnej Saksonii. Nie żył już, gdy w latach 60. XX w., prokuratura przy Sądzie Krajowym w Dortmundzie wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez żandarmerię niemiecką w okupowanym powiecie jarosławskim. Zmarł w 1960 r. jako szanowany obywatel. Zarówno jego, jak i pozostałych uczestników mordu, nigdy nie dosięgła sprawiedliwość.

W 1995 r. Józef i Wiktoria Ulmowie zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ich pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ubogie małżeństwo z Markowej stało się patronem szkoły i ulic. Ich imię nosi też jedyne w Polsce Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, otwarte w marcu 2016 roku w Markowej.

Teksty i fotografie pochodzą ze strony www.ulmowie.pl.


Pieśni o Błogosławionej Rodzinie Ulmów
Źródło: YouTube.com


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
 Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
 
Święta Maryjo módl się za nami,
 
Błogosławiony Józefie,
Małżonku kochający,
Małżonku sprawiedliwy,
Ojcze troskliwy,
Ojcze wrażliwy,
Ojcze wymagający,
Stróżu poczętego życia,
Pracowity gospodarzu,
Życzliwy sąsiedzie,
Odważny obrońco prześladowanych.
 
Błogosławiona Wiktorio,
Małżonko wierna,
Małżonko pełna wdzięku,
Matko o pięknym sercu,
Matko dobra jak chleb,
Matko czuła,
Ozdobo domu rodzinnego,
Służebnico życia.
 
Błogosławiona Stanisławo,
Błogosławiona Barbaro,
Błogosławiony Władysławie,
Błogosławiony Franciszku,
Błogosławiony Antoni,
Błogosławiona Mario,
Błogosławione Dziecko pod sercem Matki rodzone w męczeństwie.
 
Rodzino Bogiem silna,
Rodzino zjednoczona w miłości,
Rodzino otwarta na życie,
Rodzino uczciwa,
Rodzino miłosierna,
Rodzino ofiarna,
Rodzino posłuszna Słowu,
Rodzino pomocna dla wszystkich,
Rodzino mężna aż do śmierci,
Rodzino uwieńczona chwałą,
Domu zwycięskiego Krzyża,
Ogrodzie Bogarodzicy.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
 K: Módlcie się za nami Błogosławieni Męczennicy.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
 
K: Módlmy się.
Boże, Ty umocniłeś miłość błogosławionych małżonków Józefa i Wiktorii wraz z ich siedmiorgiem Dzieci, męczenników, aż do oddania życia za braci. Utwierdź rodziny w wierności Twemu słowu,* aby wsparte ich orędownictwem, ofiarną miłością wiernie głosiły Ewangelię życia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.


1. Bądź uwielbiony, Boże,
Za świętych obcowanie.
Rodzinę Ulmów Pan nasz
Za przykład dziś nam daje.

Ref. Szczęśliwa Rodzino z Markowej,
      Już niebo raduje się Wami.
      A Kościół zanosi modlitwę,
      Wstawiajcie się zawsze za nami.

2. Wiktorię i Józefa
Bóg w Swojej Opatrzności
Połączył sakramentem,
Powołał do świętości.

3. Miłować wszystkich ludzi,
Być jak Samarytanin,
Ocalić każde życie,
Być dla bliźniego darem.

4. O Sprawiedliwi pośród
Narodów tego świata,
Wyproście dla nas łaskę,
By w drugim widzieć brata.

5. A dzieci w łonach matek
Patrona mają w niebie,
Najmłodsze z Ulmów Dziecię
Już wstawia się w potrzebie.
 
6. Marysiu, Basiu, Stasiu,
Antosiu, Franiu, Władziu,
Wiktorio i Józefie,
Prowadźcie nas do raju.
 
7. Bądź uwielbiony, Boże,
Moc Swoją okazałeś.
W Rodzinie Ulmów blaskiem
Ty, Panie, zajaśniałeś.


1. W czasie wojny, głodu, znoju,
W czasie bólu, strachu, moru,
Gdy nadzieję zło odbiera,
Z godności ludzkość odziera.
Bóg posyła wierne sługi,
By ocalić świat od zguby,
By wlać miłość w serca twarde,
By krew Baranka nie poszła na marne.

Ref. Błogosławiona Rodzino Ulmów,
Wzorze miłości i miłosierdzia.
Słowo przyjęłaś, w czyn wprowadziłaś,
Samarytańskim gestem bliźniego objęłaś.
Błogosławiona Rodzino Ulmów,
Wzorze pokory, uczciwości i czystości.
Złożyłaś całą ufność w Chrystusie,
Naucz, jak kochać, oddać w służbie swoje życie.

2. Jezus został zaprzedany
Przez Judasza niegodnego,
Przez człowieka mu bliskiego,
Apostoła wybranego.
Józef z żoną dobrze żyli,
Śmierci strasznej doświadczyli,
Ofiarę z życia za braci złożyli,
Męczeństwem niebo wysłużyli.

3. Świat dziś Boga nie chce wcale,
Świat i ludzkość grzeszy dalej.
Boże, niech krew dzieci, ojca, matki,
Będzie źródłem Twojej łaski.
Odnów dziś wartość służenia,
Bez interesu czy zadośćuczynienia.
Niech na świecie pokój nastanie,
O to prosimy Cię, dobry Panie.
Parafia Świętej Rodziny w Łodzi
94-047 Łódź, al. kard. Stefana Wyszyńskiego 41a
tel. 42-2592460

Projekt, wykonanie i administracja strony
ks. Ireneusz Węgrzyn

Wróć do spisu treści