O parafii

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny w Łodzi - Retkini powstała w dniu 29 września 1989 roku na mocy dekretu ks. abp. Władysława Ziółka, ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej .

Wydzielona została z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi - Retkini i obejmowała następujące bloki: 135, 136, 147 - 161, 300 - 315, 344A - 378, 391 - 397. Tymczasowa kaplica zbudowana została staraniem proboszcza macierzystej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego ks. infułata Jana Sobczaka Zobacz fotografię.

Pierwszym proboszczem parafii od 29 września 1989 r. do 24 sierpnia 1991 r. był ks. dr Henryk Eliasz Zobacz fotografię (obecnie proboszcz Parafii św. Mateusza w Pabianicach).

Drugim proboszczem parafii od 24 sierpnia 1991 r. do 21 lipca 2012 r. był ksiądz kanonik Czesław Duk Zobacz fotografię (obecnie proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Łodzi).

Trzecim proboszczem od 21 lipca 2012 r. do 1 lipca 2013 r. był ks. Tadeusz Słobodziński Zobacz fotografię (obecnie proboszcz Parafii Św. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie).

Od 1 lipca 2013 r. proboszczem Parafii Świętej Rodziny jest ks. Bogusław Jargan Zobacz fotografię.

Kaplica i plac zostały poświęcone przez księdza arcybiskupa Władysława Ziółka 12 września 1991 r. Decyzją Księdza Arcybiskupa od 1993 r. do parafii zostały przyłączone następujące bloki: 317, 318, 318A, 319, 319A, 344, które wcześniej były przypisane Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi - Retkini.

W parafii pracują także: ks. wikariusz Ireneusz Węgrzyn Zobacz fotografię (od 1.09.1998 r.) oraz ks. Kazimierz Szmuc Zobacz fotografię (od 01.09.2016 r.).

Od 1 września 2011 r. w parafii mieszka ks. Marcin Wojtasik Zobacz fotografię, wiceprzewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezji Łódzkiej.

W chwili obecnej duszpasterstwo prowadzone jest w tymczasowej kaplicy Zobacz fotografię, w której znajdują się także sale katechetyczne dla grup duszpasterskich, pomieszczenie dla Zespołu Charytatywnego i kancelaria parafialna. Księża mieszkają w nowo wybudowanym domu parafialnym. Trwa budowa nowego kościoła Zobacz fotografię, którego projekt można obejrzeć w galerii.


Logo naszej parafii to trzy litery symbolizujące Świętą Rodzinę:

  • J - św. Józef - Opiekun Jezusa, Mąż Maryi, patron mężów i ojców,

  • M - Maryja - Matka Boga i ludzi, patronka żon i matek,

  • J - Jezus Chrystus, Bóg - Człowiek, Przyjaciel dzieci.

Polecamy się Waszej modlitewnej pamięci i materialnej ofiarności.

KONTO BANKOWE:
09 1020 3408 0000 4302 0302 4338

Druk przelewu               Druk wpłaty